arbeid48
Arbeid
Zoek 
 
 Contact      

Arbeid

Bedrijven in de groente- en fruitsector hebben nagenoeg allemaal te maken met arbeid. Van belang is dat arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld. GroentenFruit Huis is de werkgeversvereniging die als cao-partij betrokken is bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit. GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en het GF-Groothandelsfonds.

 

Meer informatie: Suzan van Kuppeveld of login of word lid.

CAO

De cao voor de groothandel in groenten en fruit bevat vele arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de sector. GroentenFruit Huis sluit deze cao af met vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de RMU.

Het cao-boekje (looptijd 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 staat hieronder:
Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit
Bestel hier uw cao-boekjes.

De cao met looptijd 1 juli 2014 tot en met 31 december 2016 is algemeen verbindend verklaard. 

De loontabellen voor 2016 staan hieronder: 
CAO salarissen per 1 januari 2016 (versie 12 januari 2016) 2

De loontabellen voor 2017 staan hieronder:
Loontabellen per 1 oktober 2017

De loontabellen voor 1 januari 2018 staan hieronder:
Loontabellen per 1 januari 2018


Informatiefolder Seniorenregeling
Deze Folder Seniorenregeling in de Groothandel in Groenten en Fruit is bedoeld om u en/of uw werknemers te informeren over de inhoud van de regeling, de voorwaarden voor deelname en hoe een werknemer zich kan aanmelden.
U kunt de informatiefolders bestellen via dit formulier
   PENSIOEN

 
Het pensioenfonds in de sector is Bpf AVH (Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische Voedselvoorziening Handel). De verplichte basispensioenregeling van het Bpf AVH  wordt uitgevoerd door de Administratiegroep Holland (AGH)  te Rijswijk. 

AGH is iedere dag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.15 uur op telefoonnummer 070 – 3381020 of per e-mail info@bpfavh.nl. De basispensioenregeling is een middelloonregeling. Een actueel overzicht van deze regeling (pensioengrondslag, opbouwpercentage, nabestaandenpensioen) kunt u vinden op de website van Bpf AVH.  

OPLEIDING & ONTWIKKELING

Sociale partners in de GF-Groothandel die ook de cao afsluiten, hebben het GF-Groothandelsfonds opgericht. Het GF-Groothandelsfonds richt zich op zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de scholing en opleiding van werknemers in het bijzonder. Het GF- Groothandelsfonds richt zich onder andere op het ontwikkelen van scholings- en opleidingsprogramma’s die specifiek gericht en bedoeld zijn voor werknemers in de branche. Zo zijn er cursussen ontwikkeld op gebied van kwaliteit, management, veilig werken en talen. Van de meeste cursussen worden de deelnamekosten voor 50% door het fonds vergoed.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen.Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen.  In opdracht van o.a. Frugi Venta heeft het GF-Groothandelsfonds een actuele branche RI&E ontwikkeld. Deze is digitaal beschikbaar.

Daarnaast is speciaal voor de sector een arbocatalogus ontwikkeld. Deze is eveneens digitaal beschikbaar. Hierin staan tools en praktische oplossingen met betrekking tot fysieke belasting, intern transport, klimaat, geluid en veiligheid.

DUURZAME INZETBAARHEID

GroentenFruit Huis zet zich samen met het GF-Groothandelsfonds in voor duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector. Op deze pagina staan welke activiteiten op dit vlak worden ontwikkeld.
  

VERZUIM

Frugi Venta is initiatiefnemer van Remedium Agrarische Groothandel. Dit is een aparte stichting die werkgevers veel werk uit handen neemt in geval van ziekte. Ziekmeldingen verlopen via een digitaal meldpunt, de dienstverlening rondom verzuim en re-integratie worden vervolgens voor u geregeld.