GMO48
GMO
Zoek 
 
 Contact      

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waaronder GMO

 

De lidstaten van de Europese Unie (EU) stimuleren de ontwikkeling van de land- en tuinbouw door gezamenlijk EU-beleid. In 2014 is een nieuwe fase voor het totale gemeenschappelijke landbouwbeleid ingegaan. Voor de groente- en fruitsector is er onder andere GMO: Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit.

Doelstellingen GMO:

  • Verbeteren van het concurrerend vermogen en de marktgerichtheid van de sector.
  • Een duurzamere productie, die op de binnen- en buitenlandse markt concurreert.
  • Beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.
  • Verhogen van de consumptie van groenten en fruit.
  • Bescherming van het milieu door stimuleringsmaatregelen.

Om deze doelstellingen te bereiken, geeft de EU subsidies. Groente- en fruittelers kunnen zich aansluiten bij een erkende producentenorganisatie (PO). Deze PO’s kunnen vervolgens subsidie aanvragen. Telers sluiten zich vrijwillig aan bij een PO, maar moeten zich vervolgens wel houden aan de verplichtingen die gelden. PO's verzorgen onder meer de gezamenlijke afzet van geproduceerde groenten en/of fruit van al hun leden. Om voor GMO-subsidie in aanmerking te komen, moet de PO erkend zijn door de Nederlandse overheid. Het subsidiebedrag loopt op tot maximaal 4,1% van de waarde van de totale afzet van een PO. In het geval van crisismaatregelen kan het ministerie dit percentage verhogen tot 4,6%. Na afloop van een uitvoeringsjaar kan de PO voor maximaal 50% van de uitgaven subsidie aanvragen. De andere 50% wordt gefinancierd uit de eigen bijdragen van de leden van de PO. In enkele gevallen kan het ministerie het subsidiepercentage verhogen tot 60%.


 

Interventieregeling groenten en fruit


Rusland heeft in augustus 2014 voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten. Voor telers van groenten en fruit die hierdoor inkomensschade lijden, heeft de Europese Commissie tijdelijk bijzondere maatregelen opengesteld. Hierdoor is het voor telers en producentenorganisaties tijdelijk mogelijk om met een financiële tegemoetkoming producten uit de markt te nemen of om ze groen of niet te oogsten.

De GMO- en interventieregelingen worden in Nederland uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Binnen GroentenFruit Huis / DPA is veel kennis beschikbaar omtrent het GLB en de GMO subsidie regeling. Deze staat ter beschikking aan de leden. Er wordt daarnaast zowel nationaal als internationaal lobby gevoerd om de positie van de Nederlandse telersorganisaties en aangesloten telers te verbeteren.