logistiekict48
Logistiek & ICT
Zoek 
 
 Contact      

 project SYN-ERGIE

  
Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

Klik hier voor meer informatie.
  
SYN-ERGIE
   
   
   

Nieuws

 

Logistiek & ICT

 
GroentenFruit Huis stimuleert en faciliteert sectorspecifieke ontwikkelingen waarmee Nederland als logistieke draaischijf voor groente en fruit haar unieke positie behoudt en verder uitbouwt.

Inbreng van leden is geborgd in Business Councils. Een actieve inbreng van leden maakt van GroentenFruit Huis een plaats waar leden zich thuis voelen en hun belangen behartigd weten. Meer informatie: Peter Verbaas

 

Frug I Com

 
Frug I Com is een unieke samenwerking van de Nederlandse Aardappelen, Groenten- en Fruitketen (agf-keten). Uiteindelijke doelstelling is het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de agf-schakels, door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten. Door de standaard kunnen agf-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere agf-keten waar minder fouten worden gemaakt. Meer informatie: www.frugicom.nl
   

FrugICom-logo-klein

     
 

HOE TE HANDELEN BIJ VONDST VERBODEN MIDDELEN

  
In 2014 heeft de Douane in de Rotterdamse haven zo’n 10.150 kilo harddrugs onderschept. Met regelmaat 'raakt' dit bedrijven in onze sector wanneer vondsten bij import van bijvoorbeeld fruit worden gedaan. Dit brengt serieuze veiligheidsrisico’s voor u en uw medewerkers met zich mee. Wat moet u als importeur doen als u een container openmaakt en er ligt meer dan alleen de bestelde lading in? Met deskundigen van de Nederlandse Douane is een document opgesteld dat u een handvat reikt om in dergelijke gevallen te handelen. Voor leden is dit beschikbaar op het ledendeel van de website.

    

DOUANE SCHAFT EXTERN SCANNEN AF

  
Onderstaand treft u de brief waarin de douane aangeeft het gebruik van de noodprocedure extern scannen fors te gaan beperken. Deze beslissing heeft zij genomen na diverse gesprekken met GroentenFruit Huis, zowel individueel als collectief met andere branchevertegenwoordigers in de Rotterdamse haven. Daarin heeft GroentenFruit Huis steeds heel helder gemaakt wat de noodzaak en wensen zijn. Helaas is dit niet gerespecteerd. In de werkgroep Logistiek van GroentenFruit Huis op 21 januari jl. is besproken welke reactie wij als collectief op deze brief gaan geven.
 


 
 
Containermonitor

 
 

PPS Compliance Made Easy

 
Een agrarisch ondernemer is een steeds groter deel van zijn tijd bezig met het registreren en beschikbaar stellen van allerhande data. De overheid, certificeerders, de bank, de klant, retail en de consument willen meer inzicht in de duurzaamheid en veiligheid van voedsel. Deze agri-data staan voor een groot deel nog op papier, zitten in verschillende systemen en zijn moeilijk uitwisselbaar.

Digitalisatie agrarische bedrijfsdata
Het gebrek aan een universele standaard voor het registeren en uitwisselen van duurzaamheidseisen en  veiligheidsdata in de keten maakt de registratie van deze data vaak onmogelijk of tijdrovend. Veel data worden daarom maar beperkt geregistreerd en bieden onvoldoende inzicht in duurzaamheid en voedselveiligheid. Digitalisatie van agrarische bedrijfsdata is daarom van groot belang. 

Compliance Made Easy
Met Compliance Made Easy wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen. Compliance Made Easy is een actieonderzoek dat bouwt aan eenmalige invoer en eenvoudig delen van certificeringsdata, via datastandaardisering en de ontwikkeling en implementatie van een onafhankelijk digitaal platform. GroentenFruit Huis is betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie is te vinden op www.farmdigital.nl of via Peter Verbaas