marktinformatiestatistiek
Markt & Statistiek
Zoek 
 
 Contact      

 

Bijeenkomsten

 

Statistiek

Momenteel heeft GroentenFruit Huis geen bijeenkomsten op het gebied van statistiek ingepland.

 

Nieuws

 
 
 

 
AGF-Twitter-TOP-10-2015


 

  


 

Marktverbreding & Statistiek

 
Marktkennis over groente en fruit levert concurrentievoordeel op. GroentenFruit Huis is het kenniscentrum voor informatie over productie, handel, retail en consument.

 
GroentenFruit Huis verzamelt sectorstatistieken, marktinformatie en expertkennis. Leden van GroentenFruit Huis kunnen hiermee hun positie versterken. Daarnaast helpen sectorstatistieken het belang van onze sector te kunnen onderschrijven richting overheid en overige stakeholders. 
 
GroentenFruit Huis levert een actieve bijdrage aan marktverbreding, het oplossen van handelsbelemmeringen en het verkrijgen van markttoegang in tot op heden onbereikbare afzetgebieden.
 
Meer informatie: log in of neem contact op met:
Marktverbreding: Inge Ribbens, Marktinformatie & Statistiek: Wilco van den Berg
 

 

 
 

Interactieve tools marktdata vruchtgroenten

Over de productie en handel van verse groenten en fruit is enorm veel data beschikbaar, maar vaak slecht te vinden of moeilijk te interpreteren. GroentenFruit Huis heeft samen met LEI Wageningen UR een aantal interactieve tools voor tomaat, komkommer, paprika en aubergine gemaakt.

In één oogopslag verkrijgt u inzicht in marktaandelen, groei op afzetmarkten, productie, import en export wereldwijd. Ook kan een animatie gestart worden voor de periode 2004-2015.
 
De informatie is te vinden op het ledengedeelte van deze website.

 

Dashboard Market Intelligence

Het Dashboard Market Intelligence Groenten en Fruit kan helpen uw strategische vragen te beantwoorden. Er is informatie ontsloten over consumptie, retail, import, export, areaal/aantal teeltbedrijven, macro-economie en demografie.

De informatie onder Consumptie en Retail is uitsluitend in te zien door leden van GroentenFruit Huis. De inloggegevens zijn te vinden onder het thema Markt & Statistiek achter uw persoonlijke inlog.
 
Dashboard Market Intelligence Groenten en Fruit

 

 

Brochure foto

Markt

 
Marktverbreding en toetreding tot nieuwe markten is van belang om een groeiende stroom producten te kunnen vermarkten. Tot heden is dit een specifieke taak voor Frugi Venta.

De Commissie Import/Export Derde Landen behartigt de belangen van zo'n 160 leden van Frugi Venta.
Leden van de Commissie zijn betrokken bij werkgroepen die zijn opgericht om handelsbelemmeringen tegen te gaan. Zij houden zich onder andere bezig met de handelsbelemmeringen die worden opgelegd vanuit Rusland, de Verenigde Staten en Canada. Ook wordt aandacht besteed aan importproblematiek rondom Citrus Black Spot, import controles van hoog-risico producten, importtatieven, labeling en reduced checks.


 

Wetenswaardigheden


 

Alleen NL-tomaat profiteert van groeiende markt

De Nederlandse tomaat heeft in de afgelopen tien jaar geprofiteerd van de groeiende markt in de EU. Paprika, komkommer en aubergine van Nederlandse bodem hebben daarentegen onvoldoende de vruchten van de groei weten te plukken. GroentenFruit Huis heeft i.o.v. Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) een analyse opgesteld waarin de concurrentiepositie van NL-vruchtgroenten in kaart is gebracht. Hoe is de positie nu, hoe was deze tien jaar terug en wat valt er over 10 jaar te verwachten?
 
FVO en GFH Brochure Concurrentiepositie Vruchtgroenten
 

PRODUCTPOSTERS

GroentenFruit Huis heeft productposters ontwikkeld die de import- export en productie van een aantal producten in beeld brengen. De producten tomaat en paprika zijn als eerste gereed.
 

Convenience in Duitsland

In Nederland komt 35% van de bestedingen aan verse groenten voor rekening van vers gesneden producten. In Duitsland is dit nog geen 4%. Wat ligt hieraan ten grondslag en hoe kan de verkoop van convenience in Duitsland stijgen? AMI heeft dit onderzocht.

Studie Frische Convenience Deutschland - Feb2016

 

Consument & Retail NL en UK

Op 21 januari jl. organiseerde GroentenFruit Huis een succesvolle bijeenkomst voor leden over trends en prestaties van groenten en fruit in de Nederlandse en Engelse retail.
De drie presentaties kunt u vinden onder "Consument en Retail". Hiervoor dient u wel in te loggen.

 

Informatie uit Social Media

Binnen de PPS BIGt&u: 'Luisteren naar consument en keten' wordt informatie geanalyseerd uit Social Media. Wilco van den Berg gaf hierover een presentatie tijdens 2nd EU Fresh Info en op de Fruit Logistica in Berlijn. Tevens is een TOP-10 samengesteld met meest besproken groenten en fruit op Twitter.